Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Masáže Oáza Hana Kmošťáková IČO 75464551

 

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních a terapeutických služeb Hana Kmošťáková (dále jen provozovatelka) v provozovně na adrese Markova 24, Turnov 51101 a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující)

1.2. Provozovatelka poskytuje masážní a terapeutické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu masáže/terapie (osobně, telefonicky, e-mailem), projevil kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatelky. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby nevyužít.

 

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, osobně, e-mailem. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatelka na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas.

2.2. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž (terapii) dostavit, informujte o tom provozovatelku předem telefonicky či SMS na tel.732 528 716, nejpozději však 48 hodin před zahájením masáže. Pozdější zrušení termínu, přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž (terapie) provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

2.4. Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti bez omluvy nebo příchodu na masáž (terapii) se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.

2.5. Odmítnutí masáže

Masáž může být masérem odmítnuta v těchto případech: 

zákazník opakovaně rušil masáž (terapii) v den masáže (terapie) či na masáž (terapii) bez omluvy nedorazil ani tuto svou absenci nijak finančně nekompenzoval uhrazením dříve objednané masáže (terapie)

zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčního onemocnění,

zákazník se dostaví na masáž (terapii) v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek,

zákazník se dostaví na masáž (terapii) se zdravotními problémy medicínského charakteru,

zákazník se dostaví na masáž (terapii) v nevyhovujícím hygienickém stavu,

zákazník se během objednávání termínu masáže (terapie) vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.6. Předčasné ukončení masáže (terapie) – zákazník je v těchto případech povinen masáž (terapii) uhradit v plném rozsahu původní objednávky.

Masáž (terapie) může být předčasně ukončena, pokud se:

během masáže (terapie) u zákazníka objeví zjevné příznaky onemocnění

u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek

během masáže (terapie) u zákazníka objeví zjevné příznaky jakýchkoli zdravotních problémů

během masáže (terapie) se bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.7. Doprovod a přístupnost

Masírovanou osobu může doprovázet dospělá osoba.

2.8. Osobní věci a cennosti

Provozovatelka za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží(terapií), během masáže (terapie) ani po masáži(terapii) neručí.

2.9. Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je povinen informovat se před masáží/terapií (o účincích, indikacích a kontraindikacích masáže (terapie), toto je možné na internetových stránkách provozovatelky, dotazem na provozovatelku, případně před objednávkou zkonzultovat svou způsobilost k masáži (terapii) se svým osobním lékařem. Pokud se rozhodne masáž (terapii) podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.10. Ceník masáží (terapií)

Ceník masáží (terapií) je k nahlédnutí v provozovně a na webových stránkách provozovatelky. Všechny ceny jsou konečné.

 

3. Reklamace služeb

3.1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a věrohodně doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatelky. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatelky. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

 

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu dané masáže (terapie). U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou je nutno přesný druh požadované masáže (terapie) dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Druhy masáží (terapií) jsou popsány na webových stránkách www.oaza-turnov.cz.  Platbu dárkovým poukazem je třeba nahlásit před začátkem masáže (terapie) pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány s uvedenou nominální hodnotou. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze vracet v hotovosti. Poukaz s uvedenou nominální hodnotou lze čerpat postupně, do uplynutí doby platnosti vyznačené na poukazu.

4.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula doba platnosti poukazu. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Objednávání masáží (terapií) hrazených dárkovým poukazem je nutno provést s dostatečným předstihem tak, aby rezervovaný termín mohl být dohodnut s provozovatelem do uplynutí doby platnosti poukazu, držitel dárkového poukazu je povinen si toto včas ověřit.

4.4. Lhůta platnosti

Lhůta platnosti dárkového poukazu je uvedena na dárkovém poukazu (Platnost poukazu…). Lhůtu platnosti lze prodloužit pouze po dohodě s provozovatelem.

 

5. Zpracování osobních údajů

5.1. Objednáním masáže (terapie) či zakoupením dárkového poukazu zákazník souhlasí, že je provozovatelka oprávněna v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které ji pro účely zpracování objednávky služby poskytl

5.2. Veškeré kontaktní údaje (telefonní číslo, email ad.) používám pouze já a výhradně pro účely vašeho kontaktování ohledně mých masérských a terapeutických služeb. Vaše kontakty nikdy nepředávám třetím osobám. O vašem aktuálním zdravotním stavu musím být předem informována, ale údaje o něm neuchovávám.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 1. 2023

 

 
 


Poslední fotografie


Statistiky

Online: 1
Celkem: 121143
Měsíc: 1459
Den: 28